Skip to main content
Tài khoản Mailchimp bị khóa do lập nhiều tài khoản miễn phí trên cùng 1 IP mạng và 1 máy tính

Tài khoản Mailchimp bị khóa do lập nhiều tài khoản miễn phí trên cùng 1 IP mạng và 1 máy tính


2. Tài khoản Mailchimp bị khóa do lập nhiều tài khoản miễn phí trên cùng 1 IP mạng và 1 máy tính Tài khoản Mailchimp bị khóa do tạo nhiều account trên cùng IP Mailchimp bị khóa do tạo nhiều tài khoản một lúc. Đôi lúc chúng ta nảy sinh suy nghĩ đen tối: tạo nhiều tài khoản Mailchimp miễn phí để sử dụng được số lượt gửi nhiều hơn… mà lại không mất đồng nào! Nếu bạn tạo nhiều tài khoản liền một lúc, lập tức nhà cung cấp dịch vụ sẽ phát hiện ra hành vi này của bạn. Dù bạn có cố gắng “giả mạo” IP mạng hay tạo MAC (mã định danh máy tính) ảo thì tạo chục tài khoản vẫn sẽ bị block tròn cả chục. Thay vì cố gắng tạo thật nhiều tài khoản rồi bị khóa và gây tốn nhiều thời gian tạo ra giá trị kinh doanh. Bạn có hai cách để sử dụng được nhiều lượt gửi trong một ngày hơn: Nâng cấp lên tài khoản trả phí. Sau đó tập trung vào nâng cao chất lượng data, nội dung email và phương án tái sử dụng data. Nuôi dưỡng 1 tài khoản để tạo được “uy tín” cho tài khoản đó. Khoảng 3 – 6 tháng sau tiếp tục tạo và nuôi dưỡng cho một tài khoản mới. Nhưng cách này bạn cũng chỉ có thể sở hữu tầm 3 tài khoản cho một máy tính và áp dụng được khi quy mô công ty còn nhỏ, số lượt gửi trong một ngày không quá 6.000. Tuy nhiên, bạn cần nhận thức rõ rằng cách này vẫn mang rủi ro bị khóa tài khoản khi bị phát hiện nhé! Cách tốt nhất và lâu dài vẫn nên trả phí và dành thời gian tối ưu công việc nhằm tạo giá trị doanh số. 3. Tài khoản Mailchimp bị khóa do sử dụng nhiều tài khoản miễn phí để đặt quảng cáo cho cùng 1 website Trường hợp này có vẻ na ná trường hợp số 2 nhỉ. Nhưng thực tế nó khác đấy! Tài khoản Mailchimp bị khóa do nhiều account cùng quảng cáo cho 1 website. Nhiều tài khoản dẫn link về cùng một website. Lần này, bạn không tạo nhiều tài khoản miễn phí trên 1 máy tính mà tạo trên nhiều máy tính khác nhau. Sau đó dùng các tài khoản này để gắn link về cùng 1 website. Mailchimp xét duyệt trên cả đường link dẫn về website nào. Khi nghi ngờ, họ có thể khóa tài khoản của bạn.

Copyright © 2016 l yourdomain.com